Definiții

 • Actualizarea sinelui

  Potrivit lui Carl Rogers, fondatorul psihoterapiei centrate pe persoană, orice organism are o tendinţă de bază de a se actualiza, menţine şi de a intensifica experienţa organismului.

  Această tendinţă de bază este numită de Rogers tendinţă la actualizare de sine şi este descrisă ca fiind tendinţa spre îndeplinirea potenţialului propriu şi de a atinge cel mai înalt nivel al fiinţări care este posibil.

 • Capacităţi actuale

  Sunt descrise de către Nossrat Peseskchian, fondatorul psihoterapiei pozitive, ca fiind un inventar de conţinuturi conflictuale achiziţionare pe parcursul vieţii.

 • Capacităţi de bază

  Nossrat Peseskchian, fondatorul psihoterapiei pozitive descrie cele două astfel de capacităţi de bază ca fiind capacităţi funcţionale ale inconştientului, şi anume, capacitatea  de a iubi – reprezentând emoţionalitatea şi capacitatea de a cunoaşte – reprezentând cogniţia. Cu aceste capacităţi se naşte orice fiinţă umană.

 • Congruenţă

  Potrivit psihoterapiei centrate pe persoană, starea de congruenţă este atunci când “selful ideal” şi “experienţa prezentă” coincid sau sunt similare. Starea de conguenţă totală există rar (dacă există vreodată); orice om experienţiează de-a lungul vieţii sale o anumită cantitate de incongurenţă.

 • Incongruenţă

  Inconsistenţă, confuzie copleşitoare, atunci când vorbim despre inconguenţă în convingeri putem vorbi de tulburare mentală, însă de obicei, situatia descrisă implică o subtilitate mai mare, având legătura cu atenţia. Carl Rogers, fondatorul psihoterapiei centrate pe persoană, descrie incongurenţa ca situaţia în care “imaginea de sine” a persoanei (experienţa prezentă) diferă faţă de “selful ideal” (aşa cum crede persoana că ar trebui să fie).

 • Raționalizare

  un mecanism de apărare, prin care persoana face față conflictului emoțional sau stresorilor (interni sau externi) ascunzând motivațiile reale ale gândurilor, acțiunilor sau sentimentelor sale prin elaborarea de explicații reasiguratoare sau care servesc propriei cauze, dar care sunt incorecte.
  Kaplan, H, Sadock, B. (2009). Manual de buzunar de psihiatrie clinică. București: Editura Medicală